مدیریت امور اداری- اخبار و اطلاعیه ها
اصلاحیه آیین نامه ارتقاء اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 
بدینوسیله اصلاحیه آیین نامه ارتقاء اعضای غیر هیات علمی دانشگاه که در تاریخ 95/4/8 به تصویب هیات اجرایی منابع انسانی رسیده و جایگزین آیین نامه قبلی گردیده و در حال حاضر ملاک عمل ارتقاء اعضای غیر هیات علمی میباشد جهت اطلاع و بهره برداری همکاران گرامی اعلام میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14499.50355.fa.html
برگشت به اصل مطلب