مدیریت امور اداری- تماس با ما
تماس با ما(اداره کارگزینی هیات علمی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | 


 

  اداره کارگزینی هیات علمی
  ردیف   نام و نام خانوادگی سمت   تلفن داخلی تلفن مستقیم
1   حسن خادم رئیس اداره کارگزینی هیات علمی   2289  77240064
2   زینب روحی   کارشناس امور اعضاء هیات علمی   2260 77240064
3   فرشته مرادمند   کارشناس امور اعضاء هیات علمی   2260 73225261
4   مهتاب پورریاضیان   کارشناس امور اعضاء هیات علمی 2257  73225272
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://www.iust.ac.ir/find-109.17368.47311.fa.html
برگشت به اصل مطلب