مدیریت امور اداری- اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
خلاصه وظایف اداره کارگزینی غیر هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۷ | 

خلاصه وظایف اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
 

1- ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
2- تأمین نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه و انجام امور استخدامی آنان و تخصیص آنها به دانشکده‌ها و واحدها
3- انجام کلیه امور پرسنلی غیر هیأت علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، مأموریت، جابجایی باز خریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه
4- نظارت بر اجرای مقررات انضباطی اعضاء غیر هیأت علمی
5- بررسی و تطبیق شرایط اعضاء غیر هیأت علمی شاغل با مشاغل سازمانی مصوب و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح پست‌های سازمانی به مراجع ذیربط
6- همکاری در اجرای ارزشیابی های اعضاء غیر هیأت علمی
7- تنظیم فهرست اعضاء غیر هیأت علمی و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی
8- انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضاء غیر هیأت علمی
9- صدور کارت شناسایی برای اعضاء غیر هیأت علمی
 

  اداره کارگزینی غیر هیأت علمی

ردیف

  نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

عبداله صفربیگی

رئیس اداره کارگزینی غیر هیأت علمی

2259

77240413

2

زهرا اسلامی

کارشناس امور قراردادی ها

6353

-

3

الهام کاوه

کارشناس امور کارگزینی غیر هیأت علمی

2252

-

4

معصومه شجاعی

کارشناس امور حضور و غیاب کارکنان

2265

-

5

زهره حمیدی فشکی

کارشناس امور کارگزینی غیر هیأت علمی

2291

-

6

سعیده رحمانی

کارشناس امور اضافه کار و قراردادهای متفرقه

2263

-

7

فریده میریعقوب‌زاده

مسئول امور بازنشستگان

2288

-

8

حسین تقی زاده

مسئول بایگانی

2262

-
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://www.iust.ac.ir/find-109.14947.41896.fa.html
برگشت به اصل مطلب