مدیریت امور اداری- اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
خلاصه وظایف اداره کارگزینی غیر هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۷ | 

خلاصه وظایف اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
 

* ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
* تأمین نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه و انجام امور استخدامی آنان و تخصیص آنها به دانشکده‌ها و واحدها
* انجام کلیه امور پرسنلی غیر هیأت علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، مأموریت، جابجایی باز خریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه
* نظارت بر اجرای مقررات انضباطی اعضاء غیر هیأت علمی
* بررسی و تطبیق شرایط اعضاء غیر هیأت علمی شاغل با مشاغل سازمانی مصوب و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح پست‌های سازمانی به مراجع ذیربط
* همکاری در اجرای ارزشیابی های اعضاء غیر هیأت علمی
* تنظیم فهرست اعضاء غیر هیأت علمی و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی
* انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضاء غیر هیأت علمی
* صدور کارت شناسایی برای اعضاء غیر هیأت علمی
 

  اداره کارگزینی غیر هیأت علمی

ردیف

  نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن

تلفن مستقیم

۱

عبداله صفربیگی

رئیس اداره کارگزینی غیر هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۵۹

۷۷۲۴۰۴۱۳

۲

زهرا اسلامی

کارشناس امور قراردادی ها

۷۳۲۲۵۲۹۳

-

۳

الهام کاوه

کارشناس امور کارگزینی غیر هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۵۳

-

۴

معصومه شجاعی

کارشناس امور حضور و غیاب کارکنان

۷۳۲۲۵۲۶۵

-

۵

زهره حمیدی فشکی

کارشناس امور کارگزینی غیر هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۹۱

-

۶

سعیده رحمانی

کارشناس امور اضافه کار و قراردادهای متفرقه

۷۳۲۲۵۲۶۳

-

۷

فریده میریعقوب‌زاده

مسئول امور بازنشستگان

۷۳۲۲۵۲۹۶

-
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14947.41896.fa.html
برگشت به اصل مطلب