مدیریت امور اداری- اداره کارگزینی هیأت علمی
خلاصه وظایف اداره کارگزینی هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۷ | 

خلاصه وظایف اداره کارگزینی هیأت علمی

* ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
* تشکیل پرونده استخدامی برای اعضاء هیأت علمی معرفی شده از سوی هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه
* انجام کلیه امور پرسنلی اعضاء هیأت علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، مأموریت، جابجایی باز خریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه
* نظارت بر اجرای مقررات انضباطی اعضاء هیأت علمی
* پیگیری و انجام امور مربوط به صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی
* تنظیم فهرست اعضاء هیأت علمی و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی
* انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضاء هیأت علمی
* صدور کارت شناسایی برای اعضاء هیأت علمی

   

  اداره کارگزینی هیأت علمی

ردیف

  نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن

تلفن مستقیم

۱

حسن خادم

رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۸۹

۷۷۲۴۰۰۶۴

۲

زینب روحی

کارشناس امور اعضاء هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۶۰

ـ

۳

فرشته مرادمند

کارشناس امور اعضاء هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۶۱

ـ

۴

مهتاب پورریاضیان

کارشناس امور اعضاء هیأت علمی

۷۳۲۲۵۲۷۲

ـ

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14946.41895.fa.html
برگشت به اصل مطلب