مدیریت امور اداری- اداره کارگزینی هیات علمی
خلاصه وظایف اداره کارگزینی هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۷ | 

خلاصه وظایف اداره کارگزینی هیات علمی
1- ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضاء هیات علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه.
2- تشکیل پرونده استخدامی برای اعضاء هیات علمی معرفی شده از سوی هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه.

3- انجام کلیه امور پرسنلی اعضاء هیات علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، ماموریت، جابجایی باز خریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه.
4- نظارت بر اجرای مقررات انضباطی اعضاء هیات علمی.
5- پیگیری و انجام امور مربوط به صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی.
6- تنظیم فهرست اعضاء هیات علمی و تایید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی.
7- انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضاء هیات علمی.
8- صدور کارت شناسایی برای اعضاء هیات علمی.

پرسنل اداره کارگزینی هیات علمی

  اداره کارگزینی هیات علمی
  ردیف   نام و نام خانوادگی سمت   تلفن داخلی تلفن مستقیم
1   حسن خادم رئیس اداره کارگزینی هیات علمی   2289  77240064
2   زینب روحی   کارشناس امور اعضاء هیات علمی   2260 77240064
3   فرشته مرادمند   کارشناس امور اعضاء هیات علمی   2260 73225261
4   مهتاب پورریاضیان   کارشناس امور اعضاء هیات علمی 2257  73225272
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://www.iust.ac.ir/find-109.14946.41895.fa.html
برگشت به اصل مطلب