مدیریت امور اداری- اخبار و اطلاعیه ها
نحوه احتساب دوره خدمت نظام وظیفه ایثارگران از نظر بازنشستگی و وظیفه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

نحوه احتساب دوره خدمت نظام وظیفه(اعم از دوره ضرورت و احتیاط) ایثارگران به عنوان خدمت قابل قبول دولتی از نظر بازنشستگی و وظیفه.

فایل پیوست

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14499.50047.fa.html
برگشت به اصل مطلب