مدیریت امور اداری- مدیریت امور اداری
خلاصه وظایف مدیریت امور اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 خلاصه وظایف مدیریت امور اداری
1- انجام کلیه امور پرسنلی دانشگاه بر اساس آیین نامه‌های استخدامی اعضاء هیات علمی و اعضاء غیر هیات علمی
2- برقراری ارتباطات اداری درون و برون سازمانی دانشگاه
3- تامین و تخصیص نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
4- جذب و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان و اعضای هیات علمی
5- سایر فعالیت‌های مرتبط با امور اداری

  پرسنل مدیریت امور اداری

  مدیریت امور اداری
  ردیف   نام و نام خانوادگی سمت   تلفن داخلی تلفن مستقیم
1   دکتر محمدرضا نعیمی جمال   مدیر کل امور اداری 2255   77240414
2   مهندس علی برنگی   معاون امور اداری  2255
3   نسترن حسینی   مسئول دفتر  2255
4   امیر استادمحمد   کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات  6253
5   مهرناز حسینی نژادیان کوشکی   کارشناس آمار 2279
6   زیبا اشکانی نوجه ده   بایگان 2262
7   محسن یکتا راد   نامه رسان 2276
8   قوچعلی ایرانی   آبدارچی 2276
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://www.iust.ac.ir/find-109.14306.35567.fa.html
برگشت به اصل مطلب