مدیریت امور اداری- مدیریت امور اداری
خلاصه وظایف مدیریت امور اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 خلاصه وظایف مدیریت امور اداری

* انجام کلیه امور پرسنلی دانشگاه بر اساس آیین نامه‌های استخدامی اعضاء هیأت علمی و اعضاء غیر هیأت علمی
* برقراری ارتباطات اداری درون و برون سازمانی دانشگاه
* تأمین و تخصیص نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
* جذب و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان و اعضای هیأت علمی
* سایر فعالیت‌های مرتبط با امور اداری
 

مدیریت امور اداری

ردیف

  نام و نام خانوادگی

سمت

  تلفن داخلی

تلفن مستقیم

۱

دکتر محمدرضا نعیمی جمال

مدیر کل امور اداری

2255

77240414

۲

مهندس علی برنگی

معاون امور اداری

2255

-

۳

نسترن حسینی

مسئول دفتر

2255

-

۴

مهرناز حسینی نژادیان کوشکی

کارشناس آمار

2279

-

۵

زیبا اشکانی نوجه ده

بایگان

2262

-

۶

محسن یکتا راد

نامه رسان

2276

-

۷

قوچعلی ایرانی

آبدارچی

2276

-

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.14306.35567.fa.html
برگشت به اصل مطلب